Support  +32 (0)3 303 72 60

icon
icon

Privacy

Maart 2018

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Over ons

Onze gegevens zijn:
Horeko B.V.
Spaceshuttle 60
3824 ML  Amersfoort
KvK: 55430171

Wij hebben een functionaris gegevensbescherming aangesteld. Deze kan bereikt worden via: fg@horeko.com of +31(0)88-7119711.

De verwerking

Wij kunnen op verschillende manier betrokken zijn bij de verwerking van (jouw) persoonsgegevens.

Wij verwerken de persoonsgegevens van onze bestaande of potentiële klanten.

Deze verwerking is onder andere noodzakelijk om onze klanten van dienst te kunnen zijn, te kunnen factureren en vanwege een wettelijke verplichting om bepaalde gegevens bij te houden. In deze gevallen zijn wij verwerkingsverantwoordelijke voor de bescherming van deze persoonsgegevens. De gegevens die wij als verwerkingsverantwoordelijke verwerken worden opgeslagen omdat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst. Zonder deze gegevens kunnen wij de overeenkomst niet aangaan.

Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens ten behoeve van onze klanten (de verwerkingsverantwoordelijken). Dit doen wij als verwerker van die persoonsgegevens. Omdat wij in dat geval niet (eind)verantwoordelijk zijn voor de beveiliging van de persoonsgegevens, maken wij afspraken met de verwerkingsverantwoordelijke in een verwerkersovereenkomst. Hierin wordt vastgelegd welke gegevens wij verwerken en op welke wijze wij de gegevens zullen beveiligen ten behoeve van verwerkingsverantwoordelijke.

Welke gegevens verwerken we?


Welke gegevens wij verwerken, is afhankelijk van de rol die wij hebben, ofwel als verwerkingsverantwoordelijke of als verwerker.

Wanneer wij persoonsgegevens verwerken als verwerker, ten behoeve van een van onze klanten, hebben wij met deze klant een verwerkersovereenkomst gesloten waarin specifiek is opgenomen welke persoonsgegevens wij ten behoeve van die klant verwerken.

Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens; zoals gegevens waaruit ras kan blijken (zoals een portret), gegevens over gezondheid, politieke opvattingen en/of genetische en biometrische gegevens.

Wanneer wij verwerkingsverantwoordelijke zijn, verwerken wij geen bijzondere persoonsgegevens.

Het kan zijn dat wij bijzondere persoonsgegevens verwerken als verwerker, ten behoeve van een van onze klanten (de verwerkingsverantwoordelijke). Daarover zijn dan in de verwerkersovereenkomst met de betreffende klant specifieke afspraken gemaakt.

Met wie delen we persoonsgegevens?

Een (deel van) jouw gegevens kunnen verstrekt worden aan derden die als (sub)verwerker een deel van de verwerking op zich zullen nemen.

Ten eerste worden onze servers extern gehost. Daarnaast hebben wij een extern CRM-systeem dat voor ons bedrijfsgegevens van onze klanten opslaat. Tot slot gebruiken wij een extern mailingprogramma voor het opslaan van onze mailinglijsten en het versturen van onze nieuwsbrieven. Deze partijen zijn (sub)verwerkers, in de zin van de AVG.

Doorgifte aan een derde land

De servers van ons mailingprogramma voor nieuwsbrieven zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework.

Daarnaast hebben wij een eigen ontwikkelteam, gevestigd in Macedonië. Dit team heeft in beginsel enkel toegang tot geanonimiseerde data, waarbij de data altijd op een server in Nederland blijft. In hoge uitzonderingen worden toch persoonsgegevens doorgegeven. Voor deze doorgifte zijn passende waarborgen genomen, door ondertekening en naleving van de modelovereenkomst uit het Besluit van de Commissie van 5 februari 2010 (2010/87/EU). Deze overeenkomst kan hier geraadpleegd worden.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij en onze (sub)verwerkers hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

De door ons genomen beveiligingsmaatregelen omvatten onder andere aparte databases per klant waarbij gegevens optimaal gescheiden worden, beveiliging middels SSL-verbindingen, encryptie van back-ups en logische toegangscontrole met wachtwoorden.

Bewaartermijn

Als wij verwerkingsverantwoordelijke zijn, bewaren we gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Klantgegevens die wij hebben opgeslagen, worden bewaard gedurende de periode dat het bedrijf actief (betalend) klant bij ons is. Op het moment dat de klant niet langer actief is, of de dienst bij ons beëindigt, zullen de gegevens over die klant verwijderd worden binnen 30 dagen na het laatste contact met de klant.

Als wij verwerker zijn, verwijderen wij persoonsgegevens in ieder geval als wij daartoe instructies van de verwerkingsverantwoordelijke (de klant) krijgen of binnen de bewaartermijn zoals afgesproken in de verwerkersovereenkomst met de verwerkingsverantwoordelijke. Zodra een klant aangeeft niet langer onze diensten te willen afnemen, wordt de database van de betreffende klant binnen 30 dagen verwijderd.

De bovenstaande termijnen gelden, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer: [http://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies].

Analytische cookies
Omdat we graag willen weten hoe bezoekers onze website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken we Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden: [https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/] vinden. Deze Google Analytics cookies worden twee jaar bewaard.

Advertentiecookies

Met jouw toestemming gebruiken wij, om advertenties beschikbaar te stellen, cookies van Google (DoubleClick), deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevantere advertenties worden weergegeven. Deze DoubleClick cookies worden 18 maanden bewaard. Meer informatie over het gebruik van cookies door Google vind je hier: [https://www.google.com/policies/technologies/ads/].

Daarnaast plaatsen we cookies van Facebook (Facebook Custom Audience, Facebook Connect, Facebook Impressions en Facebook Pixel). Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevantere advertenties worden weergegeven.  Meer informatie over de cookies van Facebook vind je hier: [https://www.facebook.com/policies/cookies/]

De bewaartijden van deze cookies zijn:

Facebook Custom Audience: 18 maanden
Facebook Impressions: 18 maanden
Facebook Pixel: 18 maanden
Facebook Connect: 18 maanden

Om gerichte advertenties te kunnen tonen op websites van derden, gebruiken wij de cookies van AppNexus. Deze cookies worden maximaal 4 maanden bewaard. Meer informatie over de cookies van AppNexus vind je hier [https://www.appnexus.com/en/company/cookie-policy]. Het privacybeleid van AppNexus vind je hier: [https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy].

Tenslotte plaatsen we cookies van Zopim, om het mogelijk te maken om jou via onze chatfunctie bij te staan. Deze cookies van Zopim blijven maximaal 10 jaar opgeslagen. Meer informatie over de cookies van Zopim vind je hier [https://www.zopim.com/privacy.html].

Uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Via de website Your Online Choices [http://www.youronlinechoices.com/be-nl/] kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.

Social media en links

Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten www.horeko.nl. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Om het voor jou zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van deze website te delen via social media, heeft deze website een aantal social media buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

  • Facebook: [https://www.facebook.com/privacy/explanation]
  • Instagram: [https://www.instagram.com/about/legal/privacy/?hl=nl]
  • LinkedIn: [https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy]

Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Je hebt het recht om een klacht in te dienen over de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan. Deze klacht kun je indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als wij de verwerkingsverantwoordelijke zijn, zullen we jouw verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Wanneer wij alleen de verwerker zijn, zullen wij je verzoek doorverwijzen naar de verwerkingsverantwoordelijke, die vervolgens je verzoek zal behandelen.

Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via info@horeko.com.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.